Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Kasa

2020-05-19

KASA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJCZYNNA od 20 MAJA 2020 roku

od godz. 8°° – 10³° po przerwie od 12°°- 13°°

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie wyniku postępowania

2020-03-27

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” na wybór wykonawcy zamówienia p.n Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”"

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2020-03-23

ogloszenie

[czytaj całość... ‡]

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2020r.

2020-03-19

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2020r.,dotyczącego "Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej " w ramach projektu pn."Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie".

[czytaj całość... ‡]

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

2020-03-10

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 24.03.2020 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.smwlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie wyniku postępowania

2019-12-12

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z "Zasadą Konkurencyjności" na wybór wykonawcy zamównienia p.n. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy projektu p.n." Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie""

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA