Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie wyniku postępowania

2019-12-10

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z "Zasadą Konkurencyjności" na wybór wykonawcy zamównienia p.n. "Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu p.n." Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie""

[czytaj całość... ‡]

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

2019-11-28

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Nazwa ogłoszenia: Ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy zamówienia p.n.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”.

Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 6.12.2019 r., do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2019 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.smwlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wersja papierowa dokumentów dostępna w siedzibie Zamawiającego.

[czytaj całość... ‡]

Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

2019-11-21

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 6.12.2019 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.smwlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wersja papierowa jest dostępna u zamawiającego

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2019-10-14

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Nadzorczej.pdf

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2019-09-12

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu opaski odwadniającej przy budynku ul. Kotlarska 4

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na remont opaski odwadniającej

2019-09-05

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu opaski odwadniającej przy budynku ul. Kotlarska 4

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA