Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2018-02-06

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wykonanie remontu polegającego na wymianie tablic, tablic licznikowych oraz WLZ-tów w budynkach przy ul.1000- P.P. 3/9, 19 i ul.Kotlarskiej 4 we Włodawie

2018-01-26

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 26 września

2017-09-26

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na remont chodnika przy ul. 1000 lecia PP 14

2017-09-15

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie wymiany stolarki okiennej w piwnicach

2017-09-14

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w piwnicach z okien  drewnianych na okna z profili PCV w n/w budynkach mieszkalnych we Włodawie:
 
·      Bud. przy ul. Jana Pawła II - 29
 
·      Bud. przy ul. Reymonta 10
 
·      Bud. przy ul. Reymonta  20
 
·      Bud. 1000-lecia PP 14
 
·      Bud. 1000-lecia PP 16
 
·      Bud. 1000-lecia PP 18
 
·      Bud. Suchawska  2
 
·      Bud. Suchawska  6
 
·      Bud. Suchawska  8
 
·      Bud. 1000-lecia PP 19 
 
- wymiana stolarki okiennej w piwnicach oraz wymiana drzwi metalowych wejściowych do piwnic od strony południowej w ilości 4 szt. na drzwi z profili aluminiowych. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16.
 
Termin składania ofert do dnia 26.09.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 
przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.09.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.
 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226
 
Termin realizacji robót  30.12.2017 rok
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
                                                                                                       
 
                                                                                                        Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na remont chodnika przy ul. 1000 lecia PP 14

2017-09-09

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA