Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Informacja unieważnienie przetargu na remont chodnika przy ul. 1000 lecia PP 14

2017-09-08

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu na remont parkingu przy Al. Jana Pawła II

2017-09-06

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2017-08-25

O G Ł OS Z E N I E

 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie  remontu chodnika z kostki brukowej  przy budynku ul.1000-lecia PP 14 we Włodawie.
 
Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok.22 lub pok.16, telefon (82 5721226).
 
Ofertę należy złożyć w terminie do 04.09.2017r.  do  godz.9.00 w sekretariacie Spółdzielni  przy ul. Przechodnia 22 pok.21 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Chodnik przy budynku ul.1000-lecia PP 14 ”.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017r. w biurze Spółdzielni o  godz.9.05.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji robót 30.11.1017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu . 
  
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2017-08-17

 

O G Ł OS Z E N I E

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie sprzeda samochód ciężarowy uniwersalny.
Samochód Polonez „Truck” 1,6
Rok produkcji - 2000
Przebieg kilometrów – 148 000 tys.
Cena do uzgodnienia
Tel.: kom. 516 141 920
        lub    82 572 12 26
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
                                                                                                          mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont parkingu przy al. Jana Pawła II

2017-08-10

O G Ł O S Z E N I E

 

        Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22   

        ogłasza przetarg nieograniczony na : 

 

1. Remont parkingu (przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych) przy Al. Jana Pawła II we Włodawie  na działkach Nr 378/3, 381/46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16.
Termin składania ofert do dnia 24.08.2017roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.08.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót 30.11.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu. 
 
                                                                                                      

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 7.07.2017

2017-07-07

Infomacja z roztrzygniecia przetargu.pdf

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA