Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie przetargu na mocowanie ekranów loggii

2017-06-21

Włodawa  21.06.2017 rok

             O G Ł O S Z E N I E

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
Mocowanie ekranów loggii  w ilości  100  szt.  w budynku przy ul. Jana Pawła II – 29
Mocowanie ekranów loggii w ilości    15 szt.    w budynku przy ul. Jana Pawła II – 31
Mocowanie ekranów loggii  w ilości    59 szt.    w budynku przy ul. Jana Pawła II – 33
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 4.07.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.07.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226
Termin realizacji robót  20.11.2017 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. 1000 lecia PP 18

2017-06-21

Włodawa  21.06.2017 rok

             O G Ł O S Z E N I E

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remontu balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000-lecia PP 18 we Włodawie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 4.07.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.07.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.20
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226
Termin realizacji robót  20.11.2017 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
                                                                                                        mgr Marian  Ścisłowski
 
 

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 9 maja 2017

2017-05-09

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na : WYKONANIE Remontu balkonów w ilości 65 szt. w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16

2017-04-25

 
     O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remontu balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.20.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu. 
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na : WYKONANIE Remontu balkonów w ilości 65 szt. w budynku przy ul. 1000-lecia PP 18

2017-04-25

 O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remontu balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000-lecia PP 18
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.15.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu balkonów w ilości 40 szt. w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20

2017-04-25

O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remont balkonów w ilości  40 szt.  w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16.
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
 
                                                                                                        
                                                                                                       Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA