Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Modernizacja energetyczna zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

2016-12-12

[czytaj całość... ‡]

I N F O R M A C J A z rozstrzygnięcia przetargu z dnia 28.10.2016

2016-11-02

 

I N F O R M A C J A

z rozstrzygnięcia przetargu z dnia 28.10.2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego  przetargu w dniu 28.10.2016r., na wykonawcę:

1)    - podestu z kostki brukowej o gr.6cm i wymiarach 2,5mx10,5m(pod wiaty na odpady komunalne) oraz  remontu  drogi  dojazdowej do parkingu przy budynku ul. Czerwonego Krzyża 17 z kostki brukowej o gr.8 cm i wymiarach 28,0mx4,0m.

 została wybrana firma: FENIKS  s.c. Krzysztof Michalec,Alina Michalec, ul.Orzeszkowej 1a,

22-200 Włodawa.

   

                                                                             Prezes Spółdzielni

 

                                                                             Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygniętych przetargach

2016-10-27

2016-10-26

I N F O R M A C J A

z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 18.10.2016r.

 

 

 

 

               Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętych  przetargu w dniu 26.10.2016r., na wykonawcę:

1) remontu dachu na budynku mieszkalnym z częścią usługową przy  ul. Czerwonego Krzyża 17 we Włodawie –etap I (od strony południowej do 1 klatki schodowej) została wybrana firma: Firma Handlowo- Usługowa HANDBUD Wiesław Blicharski,ul. Czworobok 17,22-200 Włodawa.

 

2) remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej w budynku przy  ul.1000-lecia P.P.3/9 we Włodawie w części handlowo-usługowej (witryny)  została wybrana firma: Neo-net Robert Maik, ul.Żeromskiego 21a , 22-200 Włodawa.

 

   

                                                                             Prezes Spółdzielni

                                                                             Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2016-10-25

Zapytnie o cenę - przetarg na wykonaie kostki brukowej.pdf

[czytaj całość... ‡]

Informacja o roztrzygnieciu przetargu

2016-10-17

Informacja o rostrzygnieciu przetargu na wykonawcę remontu renowacji ściany .pdf

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1000-LECIA P.P. 3/9

2016-10-07

Włodawa, dn.  07.10.2016 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22   ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. 1000-LECIA P.P. 3/9  WE WŁODAWIE W CZĘŚCI HANDLOWO-USŁUGOWEJ(WITRYNY).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22, pokój Nr 16

Termin składania ofert ustala się  do dnia 18.10.2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót:  31.12.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA