Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Czerwonego Krzyża 17

2016-10-07

Włodawa, dn.  07.10.2016 rok

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22   ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

REMONT DACHU NA BUDYNKU  MIESZKALNYM  Z   CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. CZERWONEGO KRZYŻA 17 WE WŁODAWIE

- ETAP I (OD STRONY POŁUDNIOWEJ  DO 1 KLATKI SCHODOWEJ).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22, pokój Nr 16

Termin składania ofert ustala się  do dnia 18.10.2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót:  31.12.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygniętym przetargu

2016-09-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na renowację ścian

2016-09-20

 

Włodawa  20.09.2016 rok

   O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYKONANIE

1.     Renowacji ściany północnej kl. Nr 2 w budynku przy ul. Jana Pawła II – 29

2.     Renowacji ściany zachodniej i północnej kl. Nr 5 w budynku przy ul. Jana Pawła II-33

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 28.09.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.09.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.10.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .

 

                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                           mgr Marian  Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku biurowo-handlowym przy ulicy Przechodniej 22 we Włodawie

2016-09-07

Włodawa, dn.  07.09.2016 rok

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22    ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIUROWO-HANDLOWYM PRZY UL. PRZECHODNIEJ 22  WE WŁODAWIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22, pokój Nr 16

Termin składania ofert ustala się  do dnia 19.09.2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót:  30.11.2016 rok.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygniętych przetargach

2016-08-11

 

I N F O R M A C J A

z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 04 sierpnia   2016r.

 

             Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętych  przetargów
w dniu 10.08.2016r., na wykonawcę:

 

1) budowy parkingu pomiędzy budynkiem Przechodnia 18 i Przechodnia 20 na działce Nr 530/16.

została wybrana firma: „DROGTOM” Roboty Inżynieryjno-Drogowe  Tomasz Pruszkowski,  
ul. Jasna 18,22-200 Włodawa.

 2) remontu balkonów  w budynku przy ul.1000-lecia PP 3/9 w ilości 18szt.(loggie10szt. plus pierwsze 8szt. od szczytu wschodniego) została wybrana firma: Zakład Remontowo-Budowlany  Jan Święcicki,   ul.Kraszewskiego 23/5, 22-200  Włodawa,

   

                                                                             Prezes Spółdzieln 

                                                                             Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

I N F O R M A C J A

2016-08-02

I N F O R M A C J A

 

o rozstrzygnięciu  przetargu z dnia 26 lipca  2016r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego  przetargu w dniu 01.08.2016r., na wykonawcę remontu balkonów :

-Remont balkonów w ilości 65szt. w budynku przy ul.1000-lecia PP 14.

-Remont balkonów w ilości 50szt. w budynku przy ul.1000-lecia PP 16.

-Remont balkonów w ilości 45szt. w budynku przy ul.1000-lecia PP 18.

-Remont balkonów w ilości 32szt. w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20

 została wybrała firma:

- Firma Handlowo- Usługowa HANDBUD Wiesław Blicharski,

ul. Czworobok 17,22-200 Włodawa.

 

 

                                                                                     Prezes Spółdzielni

                                                                                     Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA