Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2016-05-02

Przetarg na wykonanie remontu opaski odwadniającej  przy budynku ul. Jana Pawła II 29

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2016-05-02

Przetarg na wykonanie remontu opaski odwadniającej  przy budynku ul. Suchawska 2

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenia

2015-12-23

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-10-22

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku przy ul. Chełmska 21/17 o pow. użytkowej 31,97 m² (kat.    M-2, II piętro).

Cena wywoławcza lokalu wynosi 28 354 zł.

Wadium w wysokości 1 500 zł. należy wpłacić dnia 

25.11.2015 r. do godz. 10³º w kasie spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 11ºº w lokalu spółdzielni przy ul. Przechodniej 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9,  tel. (82) 572-12-26).

 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-10-22

 
O G Ł O S Z E N I E
 
         Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m².   Opłata za lokal wynosi:
1. Opłata eksploatacyjna            65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT 
2. Podatek od nieruchomości     65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT
3. Czynsz                                      65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT
4. Dzierżawa pojemników
    na odpady komunalne            0,75zł/m-c + 23% VAT
5. Opłata za odbiór odpadów
    komunalnych                        - zgodnie ze złożoną deklaracją
3. Centralne ogrzewanie          - według faktycznego zużycia
7. Ciepła woda                          - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3
         Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i  ulegają zmianie jeśli rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. o godz. 1100   w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.:            82-572-12-26.
 
 
 

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rostrzygniecia przetargów z dnia 9.10.2015

2015-10-09

Informacja o roztrzygnietych przetargach

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA