Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2016-07-20

Włodawa  19.08.2016 rok

 

    

     O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

WYKONANIE

 

Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. 1000-lecia PP 3/9  w ilości  18 szt( loggie 10 szt. plus pierwsze 8 szt.  od szczytu wschodniego)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 4.08.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.08.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.10.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                         mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na budowę parkingu

2016-07-19

Włodawa  18.07.2016 rok

 

     O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

1.    Budowę parkingu  pomiędzy budynkiem Przechodnia 18 i Przechodnia 20  na działce Nr 530/16

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul.Przechodniej 22 pokój Nr16

Termin składania ofert do dnia 4.08.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.08.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.10.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                         mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2016-07-13

Włodawa  12.07.2016 rok

 

       

    O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

WYKONANIE

 

  • Remont balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000lecia PP 14

  • Remont balkonów w ilości  50 szt.  w budynku przy ul. 1000lecia PP 16

  • Remont balkonów w ilości  45 szt.  w budynku przy ul. 1000lecia PP 18

  • Remont balkonów w ilości  32 szt.  w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój

Nr 16

 

Termin składania ofert do dnia 26.07.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni

Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.07.20156 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  15.11.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania

przyczyn.

 

                                                                                                        Prezes Spółdzielni

                                                                                                      mgr Marian  Ścisłowski

 

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja z roztrzygnięcia przetargów

2016-07-06

Informacja z roztrzygnięcia przetargów z dnia 5-07-2016  [pdf]

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na remont dachu nad częścią usługową w budynku przy ul. Reymonta 12

2016-06-23

Włodawa  17.06.2016 rok       

    O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

WYKONANIE

 

Remontu dachu nad częścią usługową w budynku przy ul. Reymonta 12

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl

lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 5.07.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  

przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.07.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.45.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.09.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                        Prezes Spółdzielni


                                                                                                      mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnianych na okna z profili PCV

2016-06-23

Włodawa  15.06.2016 rok  

  O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

a) Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnianych na okna z profili PCV w n/w budynkach mieszkalnych:

·       Bud. przy ul. Żeromskiego 3

·       Bud. przy ul. Żeromskiego 6

·       Bud. przy ul. Reymonta 12

·       Bud. przy ul. Reymonta  14

b)      Wykonanie wymiany  stolarki okiennej  piwnic  oraz stolarki okiennej w lokalach usługowych od strony zaplecza  na okna z profili PCV w budynku przy ul. 1000-lecia PP 3/9

c)     Wymiana drzwi drewnianych do lokalu  usługowego na drzwi z profili aluminiowych   od strony zaplecza

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 5.07.2016 roku godzina 9.30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.07.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.35.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.09.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                        mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA