Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
 Obowiazkowe kontrole systemu ogrzewania
aktualności

Ogłoszenie

2015-10-22

 
O G Ł O S Z E N I E
 
         Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m².   Opłata za lokal wynosi:
1. Opłata eksploatacyjna            65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT 
2. Podatek od nieruchomości     65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT
3. Czynsz                                      65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT
4. Dzierżawa pojemników
    na odpady komunalne            0,75zł/m-c + 23% VAT
5. Opłata za odbiór odpadów
    komunalnych                        - zgodnie ze złożoną deklaracją
3. Centralne ogrzewanie          - według faktycznego zużycia
7. Ciepła woda                          - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3
         Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i  ulegają zmianie jeśli rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. o godz. 1100   w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.:            82-572-12-26.
 
 
 

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rostrzygniecia przetargów z dnia 9.10.2015

2015-10-09

Informacja o roztrzygnietych przetargach

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul Chełmskiej 21/17 i Czerwonego Krzyża 17

2015-09-29

http://smwlodawa.pl/pliki/przetargKFM.pdf

http://smwlodawa.pl/pliki/czk17.pdf

[czytaj całość... ‡]

Zawiadomienie

2015-09-29

                                        Z A W I A D O M I E N I E

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje, że członkowie Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej będą pełnić dyżur w biurze spółdzielni w dniach: 6, 13, 20 i 27 października 2015r. od godz. 14,30 do godz. 16,00 w celu umożliwienia spotkań członków spółdzielni z przedstawicielami rady nadzorczej.

Włodawa, 28 września 2015r.                 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie o przetargu

2015-09-28

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Wykonanie ocieplenia stropodachów metodą pneumatyczną przy zastosowaniu granulatu lub z luźnej wełny mineralnej, szklanej lub kamiennej gr 20 lub 25 cm. w zależności od istniejącej grubości izolacji w ilości 2000 m2. 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie o przetargu

2015-09-28

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przechodniej 22, 22‐200 Włodawa ogłasza
przetarg nieograniczony na:
REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. KOTLARSKIEJ 4 WE WŁODAWIE

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA