Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Przetarg na wykonanie remontu ciągu pieszego przy bud. Reymonta 12 – od strony północnej

2014-08-25

O G Ł O S Z E N I E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibąprzy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
WYKONANIE remontu ciągu pieszego przy bud. Reymonta 12 – od strony północnej 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  znajduje się na  stronie  internetowej 
Spółdzielni  www.smwlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia  5.09.2014roku godzina  9.00  w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.09.2014roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.45. 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226 
Termin realizacji robót  30.10.2014rok 
Przetarg odbędzie sięw siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia  zastrzega  sobie  możliwość odwołania  lub  unieważnienia  przetargu  bez 
podania przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian  Ścisłowski 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie stropodachów

2014-08-21

O g ł o s z e n i e

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  we  Włodawie  z  siedzibą przy  ulicy  Przechodniej  22  ogłasza 
przetarg nieograniczony na : 
Wykonanie  ocieplenia  stropodachów  metodą pneumatyczną przy  zastosowaniu 
granulatu lub z luźnej wełny mineralnej, szklanej lub kamiennej gr20 lub 25 cm. w 
zależności   od  istniejącej  grubości  izolacji   w  ilości  3000  m2.  Specyfikację Istotnych 
Warunków  Zamówienia  znajduje  się na  stronie  internetowej  Spółdzielni 
www.smwlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 
pokój 20 
Termin  składania  ofert  do  dnia  5  września  2014  roku  godzina  9.00.  w  sekretariacie 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  we  Włodawie   przy  ul.  Przechodniej  22  pokój  Nr  17.  Otwarcie 
ofert nastąpi w biurze Spółdzielni dnia 5.09.2014roku o godz. 9.05.
Termin realizacji zamówienia 30.10.2014 rok 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 22 telefon (082) 5721-081. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwośćodwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej

2014-08-20

Włodawa 20.08.2014 rok 
 
 

O g ł o s z e n i e 

 
 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  we  Włodawie  z  siedzibą przy  ulicy  Przechodniej  22  ogłasza 
przetarg nieograniczony na : 
Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnanych na 
okna z profili PCV w n/w budynkach mieszkalnych: 
•  Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 16 w ilości 24 szt 
•  Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 18 w ilości 24 szt 
•  Bud. przy ul.Jana Pawła II – 27 w ilości 7 szt 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zanajduje  się na  stronie  internetowej 
Spóldzielni  www.smwlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spóldzielni przy ul. 
Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin  składania  ofert  do  dnia  5  września  2014  roku  godzina  9.00.  w  sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. Otwarcie 
ofert nastapi w biurze Spółdzielni dnia  5 września 2014roku o godz. 9.30
Termin realizacji zamówienia 30.10.2014 rok 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwośćodwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Scisłowski 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na lokale

2014-08-06

OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony:
 
1/ na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie
budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 110 000 zł.
Wadium wynosi 5 500 zł.
 
2/ na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM położonego
we Włodawie w budynku przy ul. Chełmska 10/18 o pow.użytkowej 32,00 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 60 500 zł.
Wadium wynosi 3 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2014r. o godz. 10:30 w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 5 września 2014r. do godz. 10:30 w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel.825721226).
 
 
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro budynku biura Spółdzielni).
Opłata za lokal wynosi:
1) Opłata eksploatacyjna 22,86/m x 2,11 zł/m2 + 23% VAT
2) Podatek od nieruchomośco 22,86/m2 x 1,64 zł/m2 + 23% VAT
3)Centralne ogrzewanie 22,86/m x 3,62 zł/m2 + 23% VAT
4)Czynsz 11,00/m + 23% VAT
5)Dzierżawy pojemaników na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT
6)Opłata za odboór odpadów komunalnych- zgodnie ze złożoną deklaracją
Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/m2 jest ceną wywoławczą.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2014r. o godz. 11:30 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.
 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na lokale

2014-06-16

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony: 
1/ na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w 
budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 110 000 zł. 
 Wadium wynosi 5 500 zł. 
2/ na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku przy ul. 
Chełmska 10/18 o pow.użytkowej 32,00 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 60 500 zł. 
 Wadium wynosi 3 000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2014r. o godz. 10³º w lokalu Sp-ni przy ulicy 
Przechodniej 22. 
Wadium należy wpłacić dnia 30 czerwca 2014r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26). 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem 
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro 
budynku biura Spółdzielni). Opłata za lokal wynosi: 
1. Opłata eksploatacyjna 22,86/m2 x 2,11 zł/1m2 + 23% VAT 
2. Podatek od nieruchomości 22,86/m2
 x 1,64 zł/1m2 + 23% VAT 
3. Centralne ogrzewanie 22,86/m2
 x 3,62 zł/1m2 + 23% VAT 
4. Czynsz 11,00/m2 + 23% VAT 
5. Dzierżawa pojemników 
 na odpady komunalne 0,75 zł/m-c + 23% VAT 
6. Opłata za odbiór odpadów 
 komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją 
 Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i 
ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni. 
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta. 
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/ m2
 jest ceną wywoławczą. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 11³º w biurze Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje 
można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26. 
 
Włodawa, dnia 16.06.2014r. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 12

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 12 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA