Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
 Obowiazkowe kontrole systemu ogrzewania
aktualności

Przetarg na lokale

2014-06-16

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony: 
1/ na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w 
budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 110 000 zł. 
 Wadium wynosi 5 500 zł. 
2/ na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku przy ul. 
Chełmska 10/18 o pow.użytkowej 32,00 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 60 500 zł. 
 Wadium wynosi 3 000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2014r. o godz. 10³º w lokalu Sp-ni przy ulicy 
Przechodniej 22. 
Wadium należy wpłacić dnia 30 czerwca 2014r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26). 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem 
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro 
budynku biura Spółdzielni). Opłata za lokal wynosi: 
1. Opłata eksploatacyjna 22,86/m2 x 2,11 zł/1m2 + 23% VAT 
2. Podatek od nieruchomości 22,86/m2
 x 1,64 zł/1m2 + 23% VAT 
3. Centralne ogrzewanie 22,86/m2
 x 3,62 zł/1m2 + 23% VAT 
4. Czynsz 11,00/m2 + 23% VAT 
5. Dzierżawa pojemników 
 na odpady komunalne 0,75 zł/m-c + 23% VAT 
6. Opłata za odbiór odpadów 
 komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją 
 Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i 
ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni. 
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta. 
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/ m2
 jest ceną wywoławczą. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 11³º w biurze Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje 
można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26. 
 
Włodawa, dnia 16.06.2014r. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 12

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 12 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 14

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 14 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wykonanie pomiarów elektrycznych

2014-06-09

Włodawa 09 .06.2014 rok

 

                                     O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 

 

WYKONANIE 

 

POMIARÓW  ELEKTRYCZNYCH  W  BUDYNKACH  SPÓŁDZIELNI  POLEGAJĄCYCH   NA :

            1.Pomiar oporności izolacji przewodów jednofazowych  i trójfazowych

            2.Pomiar skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej

            3.Pomiar instalacji odgromowej

 

Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 22 telefon (082) 5721-081

Termin realizacji robót 30 .09.2014 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                 Prezes Spółdzielni    

mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Chełmska 4

2014-06-02

Włodawa 2.06.2014 rok 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 4 – ściana od strony balkonów klatka Nr 1-4 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 10.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 31.08.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Czerwonego Krzyża 17

2014-06-02

Włodawa 2.06.2014 rok 
 
O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ocieplenie od strony klatek 
schodowych 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 10.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 31.08.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA