Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2015-04-27

Włodawa, 27 kwietnia 2015r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności:

1.  Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Żeromskiego 3/21 o pow.użytkowej 63,96 m².

      Cena wywoławcza lokalu wynosi 156 060 zł.

      Wadium wynosi 7 800 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  8 maja 2015r. o godz. 11ºº w lokalu Spółdzielni przy ulicy Przechodniej 22.

Wadium należy wpłacić dnia 8 maja 2015r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.

(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26).

 

                                                                                                              Prezes Spółdzielni

                                                                                                          mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-04-27

Włodawa, dnia 27 kwietnia 2015 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/             o pow. użytkowej 65,01 m².   Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna            65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości     65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Czynsz                                      65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT

4. Dzierżawa pojemników

    na odpady komunalne            0,75zł/m-c + 23% VAT

5. Opłata za odbiór odpadów

    komunalnych                        - zgodnie ze złożoną deklaracją

3. Centralne ogrzewanie          - według faktycznego zużycia

7. Ciepła woda                          - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3

         Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i  ulegają zmianie jeśli rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.

         Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2015r. o godz. 1100   w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.:            82-572-12-26.

 

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-03-02

Włodawa, dnia 2 marca 2015 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m². Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna 65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości 65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Czynsz 65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT

4. Dzierżawa pojemników

na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT

5. Opłata za odbiór odpadów

komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją

3. Centralne ogrzewanie - według faktycznego zużycia

7. Ciepła woda - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3

Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 1100 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.

 

Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-02-26

Włodawa, 24 lutego 2015r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności: 
1.  Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Żeromskiego 3/21 o pow.użytkowej 63,96 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 156 060 zł.
Wadium wynosi 7 800 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  27 marca 2015r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 27 marca 2015r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26).
 
                                                                                                              Prezes Spółdzielni
                                                                                                          mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-02-16

Włodawa, dnia 16 lutego 2015 roku
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m². Opłata za lokal wynosi:
1. Opłata eksploatacyjna 65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT
2. Podatek od nieruchomości 65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT
3. Czynsz 65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT
4. Dzierżawa pojemników
na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT
5. Opłata za odbiór odpadów
komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją
6. Centralne ogrzewanie - według faktycznego zużycia
7. Ciepła woda - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3
Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.
 
 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-01-26

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro budynku biura Spółdzielni). Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna 22,86/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości 22,86/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Centralne ogrzewanie 22,86/m2 x 3,62 zł/m² + 23% VAT

4. Czynsz 11,00/m2 + 23% VAT

5. Dzierżawa pojemników

na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT

6. Opłata za odbiór odpadów

komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją

Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/m2 jest ceną wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015r. o godz. 1130 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA