Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 14

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 14 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wykonanie pomiarów elektrycznych

2014-06-09

Włodawa 09 .06.2014 rok

 

                                     O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 

 

WYKONANIE 

 

POMIARÓW  ELEKTRYCZNYCH  W  BUDYNKACH  SPÓŁDZIELNI  POLEGAJĄCYCH   NA :

            1.Pomiar oporności izolacji przewodów jednofazowych  i trójfazowych

            2.Pomiar skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej

            3.Pomiar instalacji odgromowej

 

Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 22 telefon (082) 5721-081

Termin realizacji robót 30 .09.2014 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                 Prezes Spółdzielni    

mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Chełmska 4

2014-06-02

Włodawa 2.06.2014 rok 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 4 – ściana od strony balkonów klatka Nr 1-4 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 10.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 31.08.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Czerwonego Krzyża 17

2014-06-02

Włodawa 2.06.2014 rok 
 
O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ocieplenie od strony klatek 
schodowych 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 10.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 31.08.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

REMONT BALKONÓW 1000-lecia PP 19

2014-05-21

                                                                  
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
REMONTU EKRANÓW BALKONÓW W ILOŚCI 24 szt. W BUDYNKU PRZY 
 ul. 1000-lecia PP 19 od strony klatek schodowych 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 30.05.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.16 telefon (082) 5721-226 
Termin realizacji robót 30.07.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

OGŁOSZENIE - PRZETARG W FORMIE ZAPYTANIA NA WYKONANIE OPASKI ODWADNIAJĄCEJ

2014-05-21

Spółdzielnia Mlieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w fonnie zapytania o cenę na wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej, przy budynku ul.Żeromskiego nr 20, na długości całego bloku od strony zachodnie,j. 
Informacji dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze Spółdzielni pok.22 lub pok.16, telefon (82 5721-081).
 
Termin składania ofert do dnia 30.05.2014  do godz.10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pok. nr 21. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2014  w biurze Spółdzielni o godz.10.30.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
 
Spółdzielnia zastrzega sobie moźliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA