Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności

2013-06-24

[czytaj całość... ‡]

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 3 czerwca 2013 r.

2013-06-03

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie o przetargu na ocieplenie bud. Reymonta 12 i Cz. Krzyża 17

2013-05-29

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie na wynajm garażu przy ul. Reymonta

2013-05-15

                                                              Włodawa, 15 maja 2013r.

                            O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg ograniczony dla mieszkańców na najem garażu o pow. 15,14 m² położonego przy ul. Reymonta.

Cena wywoławcza ustalona na czynsz miesięczny dotycząca przetargu wynosi:

56,91 zł. + 13,09 zł. (23% VAT) = 70 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godz. 11,15 w lokalu Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22.

                                                          

                                                             Prezes Spółdzielni

                                                         mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie ocieplenia

2013-05-06

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
WYKONANIE 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 4 –ściany północnej klatka schodowa nr 5-8 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 8 – ściany północnej – klatka schodowa nr 3 
• Bud. przy ul. Korolowskiej 16 – ściany zachodnia kl. Nr 3-5 
• Bud. przy ul. Reymonta 14 – ściana południowa i wschodnia
• Bud. przy ul. Chełmskiej 23 – ściany południowe, wschodnia i zachodnia

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2013-04-30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg 
nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności: 
1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. Przechodnia 20/43 o pow. użytkowej 46,37 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 80.000 zł. 
 Wadium wynosi 4.000 zł. 
 
2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. Rynek 4/36 o pow. użytkowej 35,70 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł. 
 Wadium wynosi 4.000 zł. 
 
3. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m².
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 137.400 zł. 
 Wadium wynosi 7.000 zł. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godz. 11ºº w lokalu  Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22. 
Wadium należy wpłacić dnia 21 maja 2013r. do godz. 10³º w kasie  Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9  tel. 82 572 12 26). 
 
 
                                                                        Prezes Spółdzielni 
                                                                    mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA