Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie na wynajm garażu przy ul. Reymonta

2013-05-15

                                                              Włodawa, 15 maja 2013r.

                            O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg ograniczony dla mieszkańców na najem garażu o pow. 15,14 m² położonego przy ul. Reymonta.

Cena wywoławcza ustalona na czynsz miesięczny dotycząca przetargu wynosi:

56,91 zł. + 13,09 zł. (23% VAT) = 70 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godz. 11,15 w lokalu Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22.

                                                          

                                                             Prezes Spółdzielni

                                                         mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie ocieplenia

2013-05-06

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
WYKONANIE 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 4 –ściany północnej klatka schodowa nr 5-8 
• Bud. przy ul. Chełmskiej 8 – ściany północnej – klatka schodowa nr 3 
• Bud. przy ul. Korolowskiej 16 – ściany zachodnia kl. Nr 3-5 
• Bud. przy ul. Reymonta 14 – ściana południowa i wschodnia
• Bud. przy ul. Chełmskiej 23 – ściany południowe, wschodnia i zachodnia

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2013-04-30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg 
nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności: 
1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. Przechodnia 20/43 o pow. użytkowej 46,37 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 80.000 zł. 
 Wadium wynosi 4.000 zł. 
 
2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. Rynek 4/36 o pow. użytkowej 35,70 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł. 
 Wadium wynosi 4.000 zł. 
 
3. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy 
ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m².
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 137.400 zł. 
 Wadium wynosi 7.000 zł. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godz. 11ºº w lokalu  Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22. 
Wadium należy wpłacić dnia 21 maja 2013r. do godz. 10³º w kasie  Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9  tel. 82 572 12 26). 
 
 
                                                                        Prezes Spółdzielni 
                                                                    mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

OGŁOSZENIE - WYMIANA OKIEN

2013-04-11

 

                                                                                   Włodawa 11.04.2013 rok 
                                                O g ł o s z e n i e 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza 
przetarg nieograniczony na : 
Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnanych na 
okna z profili PCV w n/w budynkach mieszkalnych: 
• Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 14 w ilości 24 szt 
• Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 20 w ilości 20 szt 
• Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 19 w ilości 28 szt 
• Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 3/9 w ilości 8 szt (klatka schodowa Nr 5 i 6) 
• Bud. przy ul. Kotlarskiej 4 w ilości 15 szt 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zanajduje się na stronie internetowej 
Spóldzielni www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spóldzielni przy ul. 
Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2013 roku godzina 10.00. w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. Otwarcie 
ofert nastapi w biurze Spółdzielni dnia 30 kwietnia 2013 roku o godz. 10.05. 
Termin realizacji zamówienia 31.07.2013 rok 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2013-02-08

Włodawa, dnia 8.02.2013r.


O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem
lokalu użytkowego o pow.użytkowej 91 m² położonego we Włodawie w budynku przy ul.
Przechodnia 22 (budynek biura Spółdzielni) z przeznaczeniem na działalność handlowousługową.
Cena wywoławcza ustalona na czynsz dotycząca przetargu wynosi 10,52 zł./m² p.u.
lokalu + VAT niezależnie od kosztów eksploatacyjnych łącznie z podatkiem VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2013r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).

Dodatkowe
informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26.


Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2013-02-08

Włodawa, dnia 8.02.2013r.

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro
budynku biura Spółdzielni).

1/ o pow.użytkowej 23,65 m2

2/ o pow.użytkowej 10,25 m2

Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna 2,52/1m2 + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości 1,58/1m2 + 23% VAT

3. Centralne ogrzewanie 3,62/1m2 + 23% VAT

4. Czynsz 11,00/1m2 + 23% VAT

Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i
ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2013r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje
można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26.


Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA