Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2013-01-21

 

Włodawa, 21 stycznia 2013r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności:
 
1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20/43
o pow. użytkowej 46,37 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 98.960 zł.
Wadium wynosi 5.000 zł.
 
2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Rynek 4/36
o pow. użytkowej 35,70 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł.
Wadium wynosi 4.000 zł.
 
3. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 137.400 zł.
Wadium wynosi 7.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2013r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 7 lutego 2013r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26).

 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2013-01-21

 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem
lokalu użytkowego o pow.użytkowej 91 m² położonego we Włodawie w budynku przy ul.
Przechodnia 22 (budynek biura Spółdzielni) z przeznaczeniem na działalność handlowousługową.
Cena wywoławcza ustalona na czynsz dotycząca przetargu wynosi 22,50 zł./m² p.u.
lokalu + VAT niezależnie od kosztów eksploatacyjnych łącznie z podatkiem VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2012r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe
informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26.
 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2012-12-07

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza
przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności:
1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie
w budynku przy ul. Przechodnia 20/43 o pow. użytkowej
46,37 m². Cena wywoławcza lokalu wynosi 98.960 zł.
Wadium wynosi 5.000 zł.
2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie
w budynku przy ul. Rynek 4/36 o pow. użytkowej 35,70 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł.
Wadium wynosi 4.000 zł.
3. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie
w budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej
57,32 m². Cena replica watches wywoławcza lokalu wynosi 137.400 zł.
Wadium wynosi 7.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 28 grudnia 2012r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni
pok. nr 9 tel.: 82 572 12 26).

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2012-11-20

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg
ograniczony dla mieszkańców budynków spółdzielczych przy ul. 1000-lecia PP 3/9 i Kotlarskiej 4 na najem garażu o pow. 20,16 m2 położonego przy ul. Kotlarskiej.
Cena wywoławcza ustalona na czynsz miesięczny dotycząca przetargu wynosi: 56,91 zł. + 13,09 zł (23% VAT) = 70,-zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 11ºº
w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel. 8257212 26).

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2012-11-05

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na

ustanowienie odrębnej własności:

1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20/43

o pow. użytkowej 46,37 m².

Cena wywoławcza lokalu wynosi 98.960 zł.

Wadium wynosi 5.000 zł.

2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Rynek 4/36

o pow. użytkowej 35,70 m².

Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł.

Wadium wynosi 4.000 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ulicy

Przechodniej 22.

Wadium należy wpłacić dnia 30 listopada 2012r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.

(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9).

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenia

2012-10-16

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na
ustanowienie odrębnej własności:
1. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20/43
o pow. użytkowej 46,37 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 98.960 zł.
Wadium wynosi 5.000 zł.
2. Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Rynek 4/36
o pow. użytkowej 35,70 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 78.540 zł.
Wadium wynosi 4.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2012r. o godz. 11.00 w lokalu Sp-ni przy ulicy
Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 30 października 2012r. do godz. 10.30 w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9).omega replica breitling replica swiss replica watches

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA