Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
 Obowiazkowe kontrole systemu ogrzewania
aktualności

O G Ł O S Z E N I E

2012-07-05

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza
przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego położonego we
Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43
o pow. użytkowej 46,37 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2012r. o godz. 11.30 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Wadium w wysokości 5.300 zł.. należy wpłaci. dnia
12 lipca 2012 r. do godz. 103o w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje mo.na uzyska. w biurze Sp-ni pok. nr 9).

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2012-06-26

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
WYKONANIE
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Chełmska 4 –północnej 1-3 klatka schodowa
·  Bud. przy ul. Chełmska 8 – ściany północna – 1-2 klatka
·  Bud. przy ul. Reymonta 12 –zachodnia wschodnia
·  Bud. przy ul. Reymonta 14 – ściana zachodnia i południowa

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2012-06-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. użytkowej 46,37 m2 ( IV piętro).

[czytaj całość... ‡]

I N F O R M A C J A

2012-05-11

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego w dniu 10.05.2012 roku na wykonanie ocieplenia ścian:
·  Bud. przy ul. Żeromskiego 6 – ściana wschodnia i południowa
·  Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ściana zachodnia
·  Bud. przy ul. Korolowskiej 18 – ściana południowa i zachodnia
 
Wygrały firmy j. niżej:
 
1. Bud. przy ul. Żeromskiego 6 – ściana wschodnia i południowa - Zakład Remontowo-
Budowlany 22-200 Włodawa ul. Kraszewskiego 23/5 Jan Święcicki
 
2. Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ściana zachodnia – Grzegorz Czelej 22-200
Włodawa Orchówek ul. Nadbużańska 75
 
3. Bud. przy ul. Korolowskiej 18 – ściana południowe i zachodnia - F.H.U. HANDBUD
Wiesław Blicharski ul. Czworobok 17 22-200 Włodawa

[czytaj całość... ‡]

Zawiadomienie z porządkiem obrad 2012

2012-05-09

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje, że:

omega replica breitling replica swiss replica watches

w dniu 31 maja 2012 r. odbędzie się I - Część WZCz,
w dniu 1 czerwca 2012r. – II Cześć WZCz,
w dniu 4 czerwca 2012r. – III Cześć
w dniu 5 czerwca 2012r. – IV Część Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
 
Pełny tekst >>

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2012-04-27

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
WYKONANIE
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Żeromskiego 6 – ściany wschodniej i północnej
·  Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ściany zachodniej
·  Bud. przy ul. Korolowskiej 18 – ściana południowe i zachodnia
 
Specyfikację warunków uczestnictwa w przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni
odpłatnie w wysokości 100 zł plus podatek VAT w pokoju nr 16.
Firma która nie zakupi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może brać
udziału w przetargu i w przypadku złożenia oferty zostanie ona odrzucona.
Termin składania ofert do dnia 10.05.2012 roku godzina 10.00. w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 05. 2012 roku w biurze Spółdzielni o godz. 10.05.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 17 telefon (082)5721-081
Termin realizacji robót 30.07.2012 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA