Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Zawiadomienie z porządkiem obrad 2012

2012-05-09

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje, że:

omega replica breitling replica swiss replica watches

w dniu 31 maja 2012 r. odbędzie się I - Część WZCz,
w dniu 1 czerwca 2012r. – II Cześć WZCz,
w dniu 4 czerwca 2012r. – III Cześć
w dniu 5 czerwca 2012r. – IV Część Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
 
Pełny tekst >>

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2012-04-27

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
WYKONANIE
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Żeromskiego 6 – ściany wschodniej i północnej
·  Bud. przy ul. Czerwonego Krzyża 17 – ściany zachodniej
·  Bud. przy ul. Korolowskiej 18 – ściana południowe i zachodnia
 
Specyfikację warunków uczestnictwa w przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni
odpłatnie w wysokości 100 zł plus podatek VAT w pokoju nr 16.
Firma która nie zakupi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może brać
udziału w przetargu i w przypadku złożenia oferty zostanie ona odrzucona.
Termin składania ofert do dnia 10.05.2012 roku godzina 10.00. w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 05. 2012 roku w biurze Spółdzielni o godz. 10.05.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 17 telefon (082)5721-081
Termin realizacji robót 30.07.2012 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

I N F O R M A C J A

2012-04-16

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 11.04.2011 roku na wykonanie wymiany stolarki okiennej na okna z profili PCV na klatkach schodowych w budynkach Jana Pawła II – 16, Reymonta 10, 20, Przechodnia 18, 18A, 20 i Żeromskiego 20 wygrała firma „TADEXIM” P.H.U. Tadeusz
Fiborek Poizdów 84 21-150 Kock.

[czytaj całość... ‡]

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

2012-03-26

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
WYKONANIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z PROFILI PCV NA KLATKACH SCHODOWYCH.

[czytaj całość... ‡]

INFORMACJA O ZMIANIE OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2012-02-29

Zgodnie z art.4 ust.7 i 71 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 119 poz.1116 z późn.zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podjęła w dniu 29 lutego 2012r. Uchwałę Nr 4/II/2012 wprowadzającą zmianę w opłatach za lokale od 01 marca 2012r. Zmianie ulega opłata eksploatacyjna – wzrost o 0,09 zł/m2.rolex replica

[czytaj całość... ‡]

INFORMACJA
dyżury członków Rady Nadzorczej

2010-03-02

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje mieszkańców Spółdzielni, że od m-c marca 2010 r. w każdy drugi wtorek miesiąca od godziny 1500 do godziny 1600 będzie pełniony dyżur przez jednego z członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 we Włodawie.

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA