Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2012-08-23

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :  
Wykonanie ocieplenia stropodachu bud. przy ul. 1000-lecia PP 14 metodą pneumatyczną przy zastosowaniu granulatu  lub z  luźnej    wełny mineralnej, szklanej lub kamiennej  
o gr 20 lub 25 cm.  w  zależności  od istniejaceji grubości zolacji  w ilości 800 m2. 
Specyfikację Iostotnych Warunków Zamówienia zanajduje się na stronie internetowej 
Spóldzielni  www.smwlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spóldzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój 20 . Termin składania ofert do dnia  5.09.2012 roku godzina 9.30. w sekretariacie Spółdzielni  Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 17. Otwarcie ofert nastapi w  biurze Spółdzielni dnia 5.09.2011 roku o godz. 9.35.
Termin realizacji zamówienia 30.10.2012 rok 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 22 telefon (082) 5721-081. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

Informacja

2012-08-10

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 10.08.2012 roku na wykonanie ocieplenia ścian:
·  Bud. przy ul. Korolowskiej 16 – ściana północna (klatka nr 1-3)
Wygrała firma: Grzegorz Czelej 22-200 Włodawa Orchówek ul. Nadbużańska 75

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2012-08-07

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. użytkowej 46,37 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22. 
Wadium w wysokości 5.300 zł. należy wpłacić dnia  31 sierpnia 2012 r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9).

[czytaj całość... ‡]

Przetarg nieograniczony

2012-07-30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
WYKONANIE
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Korolowska 16 – ściana północna (1-3 klatka
schodowa)

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie o przetargu

2012-07-16

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza:
1. Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. u.ytkowej 46,37 m2.Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 z.. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2012r. o godz. 9.35 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Wadium w wysoko.ci 5.300 z.. należy wpłacić do dnia 24 lipca 2012 r. do godz. 93o w kasie Spółdzielni.
2. Przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku
przy ul. Chełmska 21/27 o pow. użytkowej 64,45 m2. Cena wywoławcza lokalu wynosi 61 700 zł. Wadium w wysokości 3100 zł. należy wpłacić do dnia 24.07.2012 r. do godz. 9.30 w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2012r. o godz. 9.35 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
(Dodatkowe informacje mo.na uzyska. w biurze Sp-ni pok. nr 9, tel. (82) 572-12-26)

[czytaj całość... ‡]

O G Ł O S Z E N I E

2012-07-05

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza
przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego położonego we
Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43
o pow. użytkowej 46,37 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2012r. o godz. 11.30 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Wadium w wysokości 5.300 zł.. należy wpłaci. dnia
12 lipca 2012 r. do godz. 103o w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje mo.na uzyska. w biurze Sp-ni pok. nr 9).

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA