Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Informacja

2022-08-30

Informacja o przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlano-remontowych w ramach remontu sieci wodociągowej

2022-06-23

ogloszenie

[czytaj całość... ‡]

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2022 ROK

2022-06-01

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2022
Materiały na WZC 2022
Materiały na WZC 2022 - projekty uchwał
Uchwała nr 13/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 24 czerwca 2022 r.

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlano-remontowych w ramach remontu sieci wodociągowej

2022-05-24

ogloszenie

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie wyniku postępowania

2022-04-19

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” na wybór wykonawcy zamówienia: „Wdrożenie systemu zarządzania energią na cele c.o. i c.w.u.” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2022-04-05

ogloszenie

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA