Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Komórki organizacyjne:

Zarząd Spółdzielni:

mgr.inż. Krzysztof Kot - Prezes Zarządu tel. 82 572-12-26, 82 572-10-81

mgr inż. Leszek Nielipiuk – Z-ca Prezesa Zarządu tel. 82 572-12-26, 82 572-10-81

Dział Księgowości

Amelia Guść - Główny Księgowy tel. 82-572-12-26, 82 572-10-81

Iwona Piórkowska - Zastępca Głównego Księgowego     tel. 82-572-12-26, 82 572-10-81


Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Grzegorz Białas - kierownik GZM     tel. 82-572-22-26

 

Wykonanie F.U. SIGMA