Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Komórki organizacyjne:

Zarząd Spółdzielni:

mgr Marian Ścisłowski  - Prezes Zarządu             tel. 82-572-10-81

Dział Księgowości

Amelia Guść - Główny Księgowy tel. 82-572-12-26

Iwona Piórkowska - Zastępca Głównego Księgowego     tel. 82-572-12-26

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Grzegorz Białas - kierownik GZM     tel. 82-572-22-26

 

Wykonanie F.U. SIGMA