Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie

22-200 Włodawa
ul. Przechodnia 22
tel. (082) 5721-081
tel. (082) 5721-226
e-mail: sm.adm.wlodawa@wp.pl
NIP 565-000-04-09

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek
07:00-15:00

 

Numery telefonów Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie: 
82 572 10 81 –  Sekretariat: 
                           -  Prezes Spółdzielni 
                           -  Gł.Księgowy 
82 572 12 26 –  Księgowość: 
                           -  czynsze                  
                           -  kredyty i wkłady  
                           -  windykacja           
                           -  płace i kadry                   
                           -  kasa                       
                           -  człon.-mieszkaniowy  
82 572 22 26 – Grupa Remontowa: 
                           - kierownik grupy remontowej 
                           - hydraulik 
                           - elektryk 
                           - stolarz 
                           - murarz 
                           - sprzątaczki osiedlowe
Wykonanie F.U. SIGMA