Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie działa od 1964 roku, kiedy to w dniu 23 września 1964 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków na którym między innymi uchwalono statut spółdzielni, określono plan jej działania oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej, składającej się z 9 osób. W dniu 23 listopada 1964 roku postanowieniem Sądu Powiatowego w Lublinie Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego.

Spółdzielnia obecnie

Działalnością Spółdzielni obecnie kieruje Zarząd w składzie:

  1. Krzysztof Kot prezes Zarządu
  2. Leszek Nielipiuk zastępca prezesa Zarządu

Istotą działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Realizując powyższą zasadę Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:

  • 171172,50 m2 terenów
  • 1753 mieszkań,
  •  56 lokali użytkowych,
  • 15 garaży samochodowych.

Większe osiągnięcia w działalności Spółdzielni;

  • opomiarowanie wody w mieszkaniach
  • ocieplenie ścian budynków
  • montaż liczników ciepła, zaworów termostatycznych
  • wykonanie nowych chodników (dotacja z Unii Europejskiej)
Wykonanie F.U. SIGMA