Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie działa od 1964 roku, kiedy to w dniu 23 września 1964 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków na którym między innymi uchwalono statut spółdzielni, określono plan jej działania oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej, składającej się z 9 osób. W dniu 23 listopada 1964 roku postanowieniem Sądu Powiatowego w Lublinie Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego.

Spółdzielnia obecnie

Działalnością Spółdzielni obecnie kieruje Zarząd w składzie:

  1. mgr Marian Ścisłowski prezes zarządu

Istotą działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Realizując powyższą zasadę Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:

  • 171172,50 m2 terenów
  • 1753 mieszkań,
  •  56 lokali użytkowych,
  • 15 garaży samochodowych.

Większe osiągnięcia w działalności Spółdzielni;

  • opomiarowanie wody w mieszkaniach
  • ocieplenie ścian budynków
  • montaż liczników ciepła, zaworów termostatycznych
  • wykonanie nowych chodników (dotacja z Unii Europejskiej)
Wykonanie F.U. SIGMA