Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Uchwały Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwały Zarządu Spółdzielni

Uchwała 6/V/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.05.2024
w sprawie zmian wysokości opłaty eksploatacyjnej-ryczałtu lokali przy ul. Chełmska 6 i 8

Uchwała 5/V/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.05.2024
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych wynajętych

Uchwała 4/V/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.05.2024
w sprawie zmian wysokości opłat za reklamę, dzierżawę i najem terenu Spółdzielni

Uchwała 2/II/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 31.01.2024
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami w gospodarce cieplnej

Uchwała nr 7/XII/21 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
w sprawie nadwyżki dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dn. 17.02.2021
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej

Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dn.15.02.2021
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej w lokalach użytkowych

Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dn. 30.09.2020
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej

Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 sierwpinia 2020
W sprawie odwołania pełnomocnictwa dla Pani Stanisławy Grątkowskiej

Uchwała nr 1/IV/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 16.04.2020

Uchwała 3/VIII/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 1.08.2019

Uchwała 2/VIII/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 1.08.2019

Uchwała nr 1/OW/V/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 7.05.2019
w sprawie określenie przedmiotu własności lokali nieruchomości

Uchwała 1/III/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 22.03.2019
w sprawie finansowania kosztów budowy miejsc postojowych (parkingu) dla samochodów osobowych na działce gruntu nr 2701/3 przy ul. Korolowskiej

Rozliczenie Remontu Parkingu przy ul. Przechodniej 22

Uchwała nr 3/XI/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 6.11.2018
w sprawie rozliczenia finansowania kosztów remontu parkingu przed budynkiem biura Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul.Przechodniej 22

Uchwała nr 2/X/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 2.10.2018
w sprawie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Uchwała 1/II/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 19 lutego 2018 r.
w prawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej

Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów związanych z działalnością Spółdzielni

Kalkulacja opłaty za wykonanie kserokopii Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 1/I/2017 z 27 stycznia 2017

Uchwała nr 6/X/2016 z 24 października 2016

Uchwała nr 5/VII/2016 z 19 lipca 2016

Uchwała nr 4 /VII/2016 z 19 lipca 2016

Uchwała nr 2 z 19 lutego 2016 w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami w gospodarce cieplnej

Uchwała nr 3/2016 z 19 lutego 2016 w sprawie zmiany polityki rachunkowości

Uchwała 1/I/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 11.01.2016

w sprawie spłaty kredytu banowego dla lokalu mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 23/15

Uchwała 4/X/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.10.2015

w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 2/IX/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 8.09.2015

w sprawie zamiany mieszkania stanowiącego lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Pana Andrzeja Telepko/

Uchwała nr 1/OW/IV/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 14 lutego 2015
w sprawie określenia własności przedmiotu garażu przy ul Reymonta 13

Uchwała nr 1/II/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 4 lutego 2015
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej

Uchwała nr 3/X/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 20 października
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu pracy"

Uchwała nr 2/VI/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 30 czerwica 2014
w sprawie opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych wynajętych oraz garaży przydzielonych na zasadzie własnościowego prawa do lokalu

Uchwała nr 1/II/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 6 lutego 2014
w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami na gospodarce cieplnej

Protokoły Rady Nadzorczej

Protokół Nr 7/IV/2024
z parlamentarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 10.04.2024

Uchwały Rady Nadzorczej

Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie na rok 2024

Uchwała 16/V/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28.05.2024
w sprawie korekty Harmonogramu robót do wykonania 2024 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 15/III/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 10.04.2024
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 14/III/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 10.04.2024
w sprawie "Regulaminu funduszu celowego pn. Fundusz Solidarności Energetycznej w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 13/III/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 22.03.2024
w sprawie określenia składu na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 12/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian w "Regulaminie kosztów rozliczenia ciepła na koszty ciepła do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użtkowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 11/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie korekty harmonogramu robót do wykonanie w 2024 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 10/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmiany wysokości opłat za ciepłą wodę w lokalach użytkowych

Uchwała 9/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmiany wysokości opłat za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych

Uchwała 8/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych własnościowych i stanowiących odrębną własność

Uchwała 7/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 6/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat konserwacyjnych za domofony dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 5/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat za centrale ogrzewanie lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała 4/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat za centrale ogrzewanie lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu i odrębnej własności

Uchwała 3/II/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21.02.2024
w sprawie zmian wysokości opłat za centrale ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 2/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.01.2024
w sprawie zmian wysokości opłat na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych we Włodawie i Starym Brusie

Uchwała 1/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.01.2024
w sprawie uchwalenia Regulaminu funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 31/XII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.12.2023
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu robót do wykonania w 2024 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 30/XII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.12.2023
w sprawie ustalenia stawki spłaty kredytu z KFM

Uchwała 29/XII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.12.2023
w sprawie ustalenia stawki spłaty kredytu z KFM

Uchwała 28/XII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.12.2023
w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwała 27/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie wysokości opłat za ciepłą wodę

Uchwała 26/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkaniowych we Włodawie

Uchwała 25/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewania dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu i odrębnej własności w roku 2024

Uchwała 24/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie w 2024 roku

Uchwała 23/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych we Włodawie i Starym Brusie w grudniu 2023 roku

Uchwała 22/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zawieszenia "Regulaminu rozliczenia kosztów ciepła, na koszty ciepła centralnego ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 21/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zawieszenia "Regulaminu rozliczenia kosztów ciepła, na koszty ciepła centralnego ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 20/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zmian w "Regulaminie rozliczenia kosztów ciepła, na koszty ciepła centralnego ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 19/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu funduszu celowego pn. Fundusz Solidarności Energetycznej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Uchwała 18/XI/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.11.2023
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej oraz planu zatrudnienia i wynagrodzeń w Spółdzielni na 2024 rok

Uchwała 17/X/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 16.10.2023
w sprawie uchwalenia zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych stanowiących odrębną własność

Uchwała 16/X/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 16.10.2023
w sprawie uchwalenia zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 15/X/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 16.10.2023
w sprawie uchwalenia zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała 14/X/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 16.10.2023
w sprawie uchwalenia zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla garaży przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 10/VIII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 10.08.2023
w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 9/VII/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 20.07.2023
w sprawie zawieszenie "Regulaminu rozliczenia kosztów ciepła, na koszty ciepła do centralnego ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 7/V/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 15.05.2023
w sprawie zmian opłat na fundusz remontowy i centralne ogrzewania lokali mieszkalnych

Uchwała 6/V/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 15.05.2023
w sprawie określenia składu członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała 5/IV/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.04.2023
w sprawie zatwierdzenia "REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA, NA KOSZTY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WŁODAWIE"

Uchwała 4/IV/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.04.2023
w sprawie zmiany wysokości opłat za ciepła wodę

Uchwała 3/IV/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.04.2023
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni na rok 2023

Uchwała 2/III/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.03.2023
w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 1/I/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.01.2023
w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przy ul. Przechodnia 22 przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 34/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia majątku spółdzielni dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 33/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia majątku spółdzielni dla lokali mieszkalnych we Włodawie stanowiących odrębną własność

Uchwała 32/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia majątku spółdzielni dla lokali mieszkalnych we Włodawie i Starym Brusie

Uchwała 31/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za ciepłą wodę 

Uchwała 30/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za centralne ogrzewania dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 29/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 28/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie ustalenia stawki spłaty kredytu z KFM

Uchwała 27/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie ustalenia stawki spłaty kredytu z KFM

Uchwała 26/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała 25/XII/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.12.2022
w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwała 24/XI/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23.11.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za ciepłą wodę

Uchwała 23/XI/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23.11.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 22/XI/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23.11.2022
w sprawie zmian wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 21/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych stanowiących odrębną własność

Uchwała 20/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała 19/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla garaży

Uchwała 18/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała 17/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie stanowiących odrębną własność

Uchwała 16/IX/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27.09.2022
w sprawie zmian wysokości opłat dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania na stanowisko Z-cy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie określenia składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustalenia stawki za odpady komunalne od 1.05.2022

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia ilości członków składu Rady Nadzorczej i grup członków uczestniczących w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany wysokości opłat za ciepłą wodę

Uchwała Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni na 2022 rok

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23.02.2022
w sprawie zmian opłat na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych

Uchwała Nr 19/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmian wysokości opłat konserwacyjnych za domofony dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała Nr 18/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielanych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała Nr 17/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielanych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała Nr 16/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie i Starym Brusie

Uchwała Nr 15/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie i Starym Brusie

Uchwała Nr 14/12/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2021
w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 12/XI/2021 z dnia 3.11.20201
w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie art. 36 Prawa Spółdzielczego § 9-13

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 11/IX/2021 z dnia 16.09.20201
w sprawie określenia składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 9/VIII/2021 z dnia 27.08.20201
w sprawie odwołania zastępcy prezesa zarządu

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 7/VIII/2021 z dnia 25.08.20201
w sprawie zmian wysokości opłat za ciepła wodę

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 6/VIII/2021 z dnia 25.08.20201
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 5/VIII/2021 z dnia 25.08.2021
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 3/VII/2021 z dnia 01.07.2021
w sprawie ustalenia stawiki spłaty kredytu z KFM

Uchwała nr 2/V/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 6.05.2021
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2021

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie dnia 29 stycznia 2021
w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwała IX/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała nr X/XII/2020 Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała 11/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu.

Uchwała 12/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych dla garaży przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu.

Uchwała 13/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie wysokości opłat za ciepłą wodę

Uchwała 14/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała 15/XII/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 29.12.2020 roku
w sprawie zmian opłat za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 8
w sprawie ustalenia opłat za odpady komunalne od 1.08.2020

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie nr 5 6 i 7
Uchwała nr 7 w sprawie podwyżki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w spółdzielczych lokalach mieszkaniowych i użytkowych we Włodawie wynikających ze wzrostu opłaty z tego tytułu określonych decyzją Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie nr 149/2019 z 9 października 2019 Uchwała nr 6 w sprawie wysokości opłaty za ciepła wodę użytkową Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni na rok 2020

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 18.02.2020
w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej dla garaży przydzielanych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 18.02.2020
w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych przydzielanych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 18.02.2020
w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 18.02.2020
w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych we Włodawie

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 28/XII/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzenia przetargów na roboty remontowe wykonane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 27/XII/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 26/XII/2019
w sprawie zatwierdzenia podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 25/XII/2019
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odpady komunalne od dnia 01.01.2020

Uchwały Rady Nadzorczej od nr 9 do 22 /2019

Uchwała 8/6/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 6 czerwca 2019 roku
w sprawie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w spółdzielczych lokalach mieszkalnych

Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/VI/2019 z dnia 6 czerwca 2019
w sprawie opłaty za ciepłą wodę użytkową

Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/V/2019
w sprawie określenia składu członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/III/2019
w sprawie nabycia działki gruntu 449/4 o powierzchni 210m2

Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/III/2019
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności spółdzielni na rok 2019

Uchwała Rady Nadzorczej 17/XII/2018
w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwała Rady Nadzorczej 16/XI/2018

Uchwała nr 15/VIII/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28.08.2018
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała nr 14/VIII/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28.08.2018
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała Nr 7/V/2018, Uchwała Nr 8/V/2018, Uchwała Nr 9/VI/2018, Uchwała Nr 10/VI/2018 Uchwała Nr 11/VI/2018, Uchwała Nr 12/VI/2018, Uchwała Nr 13/VIII/2018
Wyżej wymienione uchwały dotyczą przyjęcia na członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.

Uchwała nr 6/VI/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 4.06.2018
w sprawie sprzedaży lokalu stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego po zmarłym Janie Brzozowskim

Uchwała nr 5/V/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21 maja 2018

Uchwała nr 4/V/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21 maja 2018

Uchwała nr 3/V/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21 maja 2018
w sprawie określenia ilości członków składu Rady Nadzorczej i grup członków uczestniczących w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 2/V/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 21 maja 2018
w sprawie zamiany Regulaminu wynagrodzenia członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 1/III/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni na 2018 r.

Uchwała nr 10/XII/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzania zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu.

Uchwała nr 9/IX/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych

Uchwała nr 8/IX/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych

Uchwała nr 7/VII/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia pana Marka Sobieckiego na członka Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała nr 6/V/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie określenia składu członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Nr 4/III/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego i programu działalności Spółdzielni na rok 2017

Uchwała 20/06/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 czerwca 2016

Uchwała 19/06/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 czerwca 2016

Uchwała 18/06/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 czerwca 2016

Uzasadnienie Uchwały nr 18/06/2016

Uchwała 17/06/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 czerwca 2016

Uchwała 16/V/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 6 maja 2016

w sprawie określenia składu członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 8 kwietnia 2016

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok 2016

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

podjęte w 2016 roku, które  podlegają publikacji zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Uchwała 17/XII/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 8 grudnia 2015

w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

podjęte w 2015 roku, które  podlegają publikacji zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Uchwała nr 10/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 03.06.2015
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała nr 9/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 03.06.2015
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała nr 8/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 03.06.2015
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

Uchwała nr 7/IV/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.04.2015
w sprawie przyjęcia Pana Czesława Pawluka na członka Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała nr 6/III/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29.04.2015
w sprawie określenia składu członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/III/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.03.2015
w sprawie przyjęcia Pana Andrzeja Telepko na członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 4/III/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30.03.2015
w sprawie wykreślenia członka Panią Mariannę Telepko ze Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 3/II/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 25.02.2015
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finasowego Spółdzielni na rok 2015

Uchwała nr 2/II/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 25.02.2015
w sprawie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Doroty Pączek

Uchwała nr 1/I/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28.01.2015
w sprawie wykreślenia członka Pana Krzysztofa Sołtana ze Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 13/XII/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 17 grudnia 2014
w sprawie zatwierdzenia zasad podziału kosztów ogólnozakładowych i transportu

Uchwała nr 12/XI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 19 listopada 2014
w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę powierzchni obiektów i urządzeń Spółdzielni Mieszkaniowej w celach reklamowych

Uchwała nr 11/XI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 19 listopada 2014
w sprawie przyjęcia Pana Huberta Moszczyńskiego na Członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 10/XI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 19 listopada 2014
w sprawie przyjęcia Panią Edytę Rekucką na Członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 9/IX/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 24 września 2014
w sprawie przyjęcia Panią Agnieszkę Bartnicką na Członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 8/IX/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 24 września 2014
w sprawie przyjęcia Pana Grzegorza Ciepałowicza na Członka Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Uchwała nr 7/VI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 27 czerwca 2014
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali mieszkaniowych w Starym Brusie

Uchwała nr 6/VI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 27 czerwca 2014
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

Uchwała nr 5/VI/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 27 czerwca 2014
w sprawie zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewania dla lokali mieszkalnych we Włodawie

Uchwała nr 4/V/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z 12 maja 2014
w sprawie określenia ilości członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków

Uchwała 3/III/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26 marca 2014
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finasowego Spółdzielni na rok 2014

Uchwała nr 2/II 2014
w sprawie sprzedaży stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Jana Kojro

Uchwała nr 1/II 2014
w sprawie sprzedaży stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Krzysztofa Bauma

UCHWAŁA Nr 13/IX/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 25 września 2013r.

UCHWAŁA Nr 13/IX/2013 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 
z dnia 25 września 2013r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 8/VI/2013 Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2013r.w sprawie 
zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych we 
Włodawie 
 

UCHWAŁA Nr 14/IX/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 25 września 2013r.

U C H W A Ł A Nr 14/IX/2013 
 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 
z dnia 25 września 2013r. 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 10/VI/2013 Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2013r.w sprawie 
zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w 
Starym Brusie 

U C H W A Ł A Nr 15/IX/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 25 września 2013r.

U C H W A Ł A Nr 15/IX/2013 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 
z dnia 25 września 2013r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/VI/2013 Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2013r.w sprawie  zmiany opłaty na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych 
przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu 

U C H W A Ł A Nr 10/IX/2012

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 25 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

UCHWAŁA Nr 3/II/2012

UCHWAŁA Nr 3/II/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian wysokości optat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

UCHWAŁA Nr 4/II/2012

UCHWAŁA Nr 4/II/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian wysokości optat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych we Włodawie

UCHWAŁA Nr 5/II/2012

UCHWAŁA Nr 5/II/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian wysokości optat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

UCHWAŁA Nr 6/II/2012

 

UCHWAŁA Nr 6/II/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian wysokości optat eksploatacyjnych dla garaży przydzielonych na zasadach wtasnościowego prawa do lokalu

UCHWAŁA Nr 14/XII/2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości opłat ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

UCHWAŁY NR 12 I 13 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI Z 27. X. 2011 roku
UCHWAŁA  Nr 12/X/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany opłaty za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych
UCHWAŁA  Nr 13/X/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany opłaty za centralne ogrzewanie  dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

UCHWAŁA Nr 1/I/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 17 stycznia 2011 r.
UCHWAŁA Nr 1/I/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty za ciepłą wodę użytkową

UCHWAŁA Rady Nadzorczej nr 38-XII-2010 30.12.2010r
UCHWAŁA Nr 38/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 34-XII-2010 30.12.2010r
UCHWAŁA Nr 34/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 35-XII-2010 30.12.2010r
UCHWAŁA Nr 35/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 37-XII-2010 30.12.2010r
UCHWAŁA Nr 37/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie opłaty za ciepłą wodę użytkową

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 39-XII-2010 30.12.2010r.
UCHWAŁA Nr 39/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Starym Brusie

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 40-XII-2010 30.12.2010r.
UCHWAŁA Nr 40/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla garaży przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

UCHWALA Rady Nadzorczej nr 41-XII-2010 30.12.2010r
UCHWAŁA Nr 41/XII/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych i centralnego ogrzewania dla
lokali użytkowych przydzielonych na zasadach
własnościowego prawa do lokalu

UCHWAŁA Nr 27/IV/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 kwietnia 2010 r
UCHWAŁA Nr 27/IV/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłaty za używanie lokalu

U C H W A Ł A Nr 19/XI/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych i centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

U C H W A Ł A Nr 20/XI/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych i centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych we Włodawie

U C H W A Ł A Nr 21/XI/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 26 listopada 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie ustala następujące wysokości opłat stanowiących zaliczki na pokrycie ponoszonych kosztów z tytułu:

UCHWAŁA Nr 14/VI/2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 15/VI/2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych

UCHWAŁA Nr 16/VI/2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w Brusie

UCHWAŁA Nr 17/VI/2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych i centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

UCHWAŁA Nr 18/VI/2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian wysokości opłat eksploatacyjnych dla garaży przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu

U C H W A Ł A Nr 4/ IV /2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia oferenta, z którym Spółdzielnia zawrze umowę własności lokalu, garażu lub umowę najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej"

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

U C H W A Ł Y WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w 2011 rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2010

U C H W A Ł A Nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2007.

U C H W A Ł A Nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2008.

U C H W A Ł A Nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2007.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2008.

U C H W A Ł A Nr 7/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok

U C H W A Ł A Nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie różnicy między kosztami a przychodami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni

U C H W A Ł A Nr 9/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

U C H W A Ł A Nr 10/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok

U C H W A Ł A Nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie różnic między kosztami a przychodami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni

U C H W A Ł A Nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju ustalonych na Walnym Zgromadzeniu na rok 2009 i lata następne

U C H W A Ł A NR 13/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie odwołania członka Haliny Pawelec od uchwały Nr 10/V/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

U C H W A Ł A NR 14/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie odwołania członka Beaty Sawczuk od uchwały Nr 18/X/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

U C H W A Ł A Nr 15/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

U C H W A Ł A Nr 16/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

U C H W A Ł A Nr 17/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

U C H W A Ł A Nr 18/2009 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 czerwca 2009 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA