Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2024 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z działalności za rok 2023

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Terminarz poszczególnych cześci Walnegp Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2023 ROK

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 2023

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 2023

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 2023

Terminarz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z działalności za rok 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 30.08.2023

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 30.08.2023

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie 30.08.2023

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2022 ROK

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2022

Materiały na WZC 2022

Materiały na WZC 2022, projekty uchwał

Materiały na WZC 2022, sprawozdanie Rady Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie za lata 2019-2021

Uchwała nr 13/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
z dnia 24 czerwca 2022 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2021 ROK

Materiały na WZC 2021

Druk pełnomocnictwa

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2021 ROK

Materiały na WZC 2021

Druk pełnomocnictwa

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2019 ROK

Prządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni we Włodawie 2019

Materiały na WZCz 2019.pdf

Protokół z Prezydium WZCz 2019.pdf

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2018 ROK

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2018

Zmiany porządku obrad WZCz 2018.pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków 2018.pdf

Materiały na WZCz 2018.pdf

Protokół z Prezydium WZCz2018.pdf

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2017 ROK

Prządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni we Włodawie 2017

Materiały na WZCz 2017

Protokół z Prezydium WZCz2017.pdf

Uchwała 1/2017.pdf

Uchwała 2/2017.pdf

Uchwała 3/2017.pdf

Uchwała 4/2017.pdf

Uchwała 5/2017.pdf

Uchwała 6/2017.pdf

Uchwała 7/2017.pdf

Uchwała 8/2017.pdf

Uchwała 9/2017.pdf

Uchwała 10/2017.pdf

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2016 ROK

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni we Włodawie 2016 r 

Materiały WZCz 2016

Projekt_Reg_WZCz_2016.doc

Protokół z Prezydium WZCz2016.pdf

Uchwała 1/2016 WZC

Uchwała 2/2016 WZC

Uchwała 3/2016 WZC

Uchwała 4/2016 WZC

Uchwała 5/2016 WZC

Uchwała 6/2016 WZC

Uchwała 7/2016 WZC

Uchwała 8/2016 WZC

Uchwała 9/2016 WZC

Uchwała 10/2016 WZC

Protokół z Prezydium WZCz2016.pdf

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2015 ROK

Porządek obrad walnego zgromadzenia 2015r

Materiały na WZCz 2015.docx

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków

Protokół z posiedzenia Prezydium WZC str.1

Protokół z posiedzenia Prezydium WZC str.2

Protokół z posiedzenia Prezydium WZC str.3

Uchwała 1/2015 WZC

Uchwała 2/2015 WZC

Uchwała 3/2015 WZC

Uchwała 4/2015 WZC

Uchwała 5/2015 WZC

Uchwała 6/2015 WZC

Uchwała 7/2015 WZC

Uchwała 8/2015 WZC

Uchwała 9/2015 WZC

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2014 ROK

PROTOKÓŁ  z posiedzenia Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 13 czerwca 2014 r. 
 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

MATERIAŁY ZA 2013 ROK  NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Wykonanie F.U. SIGMA