Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie

Władze  Spółdzielni

Zarząd

mgr inż. Krzysztof Kot- prezes zarządu

mgr inż. Leszek Nielipiuk - z-ca prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
od 2022 do 2025 roku

1. Sadlak Andrzej - przewodniczący rady nadzorczej
(okręg 2: ul. Przechodnia 20, Suchawska 2, Suchawska 6, Suchawska 8)

2. Gawęda Roman - z-ca przewodniczącego rady przewodniczący komisji rewizyjnej rady
(okręg 13: ul. Chełmska 8, ul. Chełmska 4, Stary Brus)

3. Gromek Ewa - sekretarz rady nadzorczej
(okręg 6: ul. Reymonta 12, ul. Rynek 4, ul Trębacka 6)

4. Dobek Jerzy - przewodniczący komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 15: ul. Chełmska 23, ul. Korolowska 16, ul. Korolowska 18)

5. Zdolski Mirosław - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 4: ul. Czerwonego Krzyża 17, ul. Reymonta 12).

6. Orzeszko Tomasz - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 1: ul. Reymonta 10, ul. Żeromskiego 20, ul. Przechodnia 18, ul. Przechodnia 18A).

7. Meniów Erazm- członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 14: ul. Chełmska 6, ul. Chełmska 10, ul. Chełmska 21).

8. Poprawska Alina - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 8: ul. 1000-lecia P.P. 19)

9. Pawłowski Marek - członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 5: ul. Żeromskiego 6, ul. Żeromskiego 16, ul. Mielczarskiego 5, ul. Żeromskiego 3).

10. Grodzka Monika - członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 3: ul. Jana Pawła II 16, ul. Reymonta 20, ul. Wyrykowska 1).

11. Kula Kazimierz - członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 10: ul. 1000-lecia P.P. 14, ul. Czerwonego Krzyża 20).

12. Tomaszewski Czesław - członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 9: ul. 1000-lecia P.P. 16, ul. 1000-lecia P.P. 18).

13. Mastalerz Piotr - członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 7: ul. 1000-lecia 3/9, ul. Kotlarska 4).

14. Rutkowska-Wilczak Kazimiera – członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
(okręg 11: ul. Jana Pawła II 29).

15. Ciok Piotr – członek komisji rewizyjnej rady
(okręg 12: Jana Pawła II 31, ul. Jana Pawła II 33, ul. Jana Pawła II 27).

 

Wykonanie F.U. SIGMA