Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
 Obowiazkowe kontrole systemu ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie

Władze  Spółdzielni

Zarząd

mgr.inż. Krzysztof Kot- prezes zarządu

mgr inż. Leszek Nielipiuk- - z-ca prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

od 2022 do 2025 roku
1 Sadlak Andrzej - przewodniczący rady nadzorczej
2 Gawęda Roman - z-ca przewodniczącego rady przewodniczący komisji rewizyjnej rady
3 Gromek Ewa - sekretarz rady nadzorczej
4 Dobek Jerzy - przewodniczący komisji zasobów mieszkaniowych rady
5 Zdolski Mirosław - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
6 Orzeszko Tomasz - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
7 Meniów Erazm- członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
8 Poprawska Alina - członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
9 Pawłowski Marek - członek komisji rewizyjnej rady
10 Grodzka Monika - członek komisji rewizyjnej rady
11 Kula Kazimierz - członek komisji rewizyjnej rady
12 Tomaszewski Czesław - członek komisji rewizyjnej rady
13 Mastalerz Piotr - członek komisji rewizyjnej rady
14 Rutkowska-Wilczak Kazimiera – członek komisji zasobów mieszkaniowych rady
15 Ciok Piotr – członek komisji rewizyjnej rady

 

Wykonanie F.U. SIGMA