Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Chełmskiej 4

2015-06-26

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Chełmskiej 8

2015-06-26

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie - WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH

2015-06-26

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenia

2015-05-19

                                                                                              Włodawa, dnia  19.05.2015r.

                                                            O G Ł O S Z E N I E

 

                 Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22, ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  chodnika  z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy budynku  Stary Brus 84 .                

                 Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok. nr 22 lub  pok. nr 16, telefon (82) 572 10 81.

                 Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

                Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

                                                                                                              Prezes Spółdzielni

                                                                                                                   mgr Marian Ścisłowski

 

 

Włodawa, 19.05.2015r.

 

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

               Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy  Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  opaski  odwadniającej z kostki brukowej przy budynku ul. Czerwonego Krzyża 17  na długości całego bloku od strony wschodniej. 

                Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok.22 lub pok.16, telefon (82) 572 10 81.

                Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

                Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9.05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

                                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

 

 

Włodawa, dnia  19.05.2015r.

 

                                                       O G Ł O S Z E N I E

 

                  Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  opaski  odwadniającej z kostki brukowej przy budynku ul. Czerwonego Krzyża 20  na długości całego bloku od strony zachodniej i południowej. 

                   Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok. nr 22 lub pok. nr 16, telefon (82) 572 10 81.

                   Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9.00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

                   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                          Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

                                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

 

 

                                                                                   Włodawa, dnia  19.05.2015r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                  Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  opaski  odwadniającej z kostki brukowej przy budynku ul. Przechodnia 20 na długości całego bloku od strony   południowej i zachodniej. 

                   Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok. nr 22 lub pok. nr 16, telefon (82) 572 10 81.

                   Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

                    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                    Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

                                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

 

                                                                                                         Włodawa, dnia  19.05.2015r.

 

                                                    O G Ł O S Z E N I E

 

                  Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  opaski  odwadniającej z kostki brukowej przy budynku al. Jana Pawła II 29 na długości całego bloku od strony wschodniej i północnej. 

                   Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok. nr 22 lub pok. nr 16, telefon (82) 572 10 81.

                  Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21 przy ul. Przechodniej 22.

                   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                               Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.  

 

                                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

 

                                                                                                         Włodawa, dnia  19.05.2015r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                  Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie  remontu muru oporowego po byłej kotłowni przy  budynku  ul. Czerwonego Krzyża 20 .

                  Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok.22 lub pok.16, telefon (82) 572 10 81.

                 Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

                 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

                 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

                                                                                                                          Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

 

 

Włodawa, dnia  19.05.2015r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                 Spółdzielnia  Mieszkaniowa we Włodawie  z siedzibą przy ulicy  Przechodniej nr 22 ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na  wykonanie remontu  opaski  odwadniającej przy budynkach: ul. Przechodnia 18A (od strony zachodniej),  ul. 1000-lecia P.P. 14        (od strony zachodniej), ul. 1000-lecia P.P. 18 (od strony wschodniej i zachodniej). 

                 Informacji  dotyczących warunków zamówienia udziela się w biurze  Spółdzielni pok.22 lub pok.16, telefon (82) 572 10 81.

                Termin  składania ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 9,00 w kancelarii zarządu pok. nr 21  przy ul. Przechodniej 22.

               Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. w biurze Spółdzielni o  godz. 9,05.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

               Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

                                                                                                                          Prezes Spółdzielni

                                                                                                                      mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-05-12

Włodawa, dnia 12 maja 2015 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/             o pow. użytkowej 65,01 m².   Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna            65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości     65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Czynsz                                      65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT

4. Dzierżawa pojemników

    na odpady komunalne            0,75zł/m-c + 23% VAT

5. Opłata za odbiór odpadów

    komunalnych                        - zgodnie ze złożoną deklaracją

3. Centralne ogrzewanie          - według faktycznego zużycia

7. Ciepła woda                          - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3

         Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i  ulegają zmianie jeśli rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.

         Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. o godz. 1100   w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.:            82-572-12-26.

 

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

OCIEPLENIE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na os. BIAŁYM

2015-05-12

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA